17
IUL.
2019

Anunț angajare 718 din 16.7.2019

Posted By :
Comments : Off

Actualizare 6.8.2019
Rezultatul selectie de dosare.
Click pentru document

Spitalul de Boli Cronice Sebiş, jud. Arad, cu sediul in Piata Tineretului nr.2, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizeaza concurs in data de 12.08.2019, ora 10, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

  • 1 post de asistent medical generalist licentiat la Compartimentul Pediatrie, cu o vechime de minim 6 luni in specialitate;
  • 1 post ingrijitoare de curatenie cu studii generale, pe durata nedeterminata in Ambulatoriul integrat al  spitalului, vechimea nu este necesara ;

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați documentul de mai jos:
Vizualizează documentul.