27
IUL.
2020

Anunț promovare 884 din 27.7.2020

Posted By :
Comments : Off

Avand in vedere :
– prevederile Hotărârii nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile Ordinului nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionalea personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Spitalul de Boli Cronice Sebiş, organizează examen de promovare in functia de REFERENT II – STRUCTURA DE MANAGEMENT A CALITATII SERVICIILOR MEDICALE, la sediul spitalului din Strada Piata Tineretului nr.2, in data de 13.08.2020, ora 10.00.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați documentul de mai jos:
Vizualizează documentul.