Medicul curant ia decizia externarii, dupa evaluarea starii de sanatate a pacientului si informeaza pacientul cu 24 de ore inaintea externarii. In mod exceptional, externarea se poate produce si din motive disciplinare, in cazul in care pacientul/apartinatorul pacientului nu respecta regulamentul de ordine interna a Spitalului.

Pacientul primeste la externare urmatoarele documente:
• Biletul de externare/Scrisoarea medicala;
• Decontul de cheltuieli aferent perioadei spitalizarii;
• Reteta compensata / gratuita (dupa caz);
• Indicatii privind regimul alimentar si de viata;
• Recomandari privind tratamentul la domiciliu;
• Reconsult dupa o perioada stabilita;
• Concediul medical (la cerere).
Se recomanda ingrijirea la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.