Spitalul de Boli Cronice Sebiş acordă asistență medicală în regim de:
spitalizare continuă NON COVID;
spitalizare continuă COVID;

SPITALIZARE CONTINUA NON COVID
Documente necesare pentru internare:
Test PCR negativ, cu maxim 72 ore inaintea internarii;
Actul de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini;
Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate;
Biletul de internare de la medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie;
Dovada calității de asigurat (prin adeverința de la locul de muncă cu mențiunea că s-a plătit contribuția la C.A.S sau cupon de pensie sau adeverinta elev sau student sau adeverinta primaries au chitanta de achitare a contributiei de asigurare);
Pacienții neasigurați: certificat de atestare fiscala (cum ca nu au venit);
Documente privind istoricul medical al pacientului (rezultate analize anterioare, scrisori medicale)
Efecte pacienți (bunuri și obiecte minimum necesare) – pentru igiena personală și imbrăcăminte spital.
2. SPITALIZARE CONTINUA COVID – 19
Documente necesare pentru internare:
Rezultat eliberat de unitate medicală cu: – PCR-SARS CoV2 pozitiv
– Test antigentic SARS CoV2 pozitiv
Actul de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini;
Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate;
Documente privind istoricul medical al pacientului (Rezultate analize anterioare, scrisori medicale);
Efecte pacienți (bunuri și obiecte minimum necesare) – pentru igiena personala și îmbrăcăminte spital.