06
OCT.
2020

Anunț angajare 1175 din 6.10.2020

Posted By :
Comments : Off

Actualizare 23.20.2020
Rezultat selectie dosare.

Spitalul de boli cronice Sebis,cu sediul in strada Piata Tineretului nr.2, organizeaza in data de 30.10.2020 ora 10, concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV -fochist, la Centrala termica a Sectiei Pneumologie-TBC a spitalului.
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata si completata prin H.G. nr.1027/2014.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați documentul de mai jos:
Vizualizează documentul.