29
NOV.
2019

Anunț angajare 1270 din 28.11.2019

Posted By :
Comments : Off

Actualizare 20.12.2019

Rezultat final concurs.

Actualizare 16.12.2019

Rezultat selectie dosare.

Spitalul de Boli Cronice Sebiş, jud. Arad, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările si modificările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante :

  • 1 post de consilier juridic debutant, cu studii superioare pe durată nedeterminată la Compartimentul juridic al spitalului;
  • 1 post de economist, cu studii superioare pe o durată nedeterminată la Compatimentul Aprovizionare, transport, administrativ din cadrul spitalului;
  • 1 post de referent debutant cu studii medii, pe durata nedeterminata la Structura de management al calitatii serviciilor medicale.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați documentul de mai jos:
Vizualizează documentul.