29
NOV.
2019

Anunț angajare 1271 din 28.11.2019

Posted By :
Comments : Off

Spitalul de Boli Cronice Sebiş, jud. Arad, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările si modificările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante :

  • 1 post de asistent medical principal obstetrica-ginecologie pe perioada nedeterminata în Ambulatoriul integrat al spitalului -Cabinetul Obstetrica-ginecologie;
  • 1 post de registrator medical debutant, cu studii medii pe o durată nedeterminată la Biroul Internari-externari din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați documentul de mai jos:
Vizualizează documentul.