02
APR.
2021

Anunț concurs 336 din 2.4.2021

Posted By :
Comments : Off

Spitalul de Boli Cronice Sebis, jud. Arad, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare și a prevederilor Capitolului 2, art.18(5) din Contractul Colectiv de Muncă nr. 6707/08.05.2017 cu completările ulterioare, organizează concurs intern pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:
ul>

  • 1 post de asistent medical, cu studii postliceale, pe durată nelimitată la la Compartimentul Neurologie-Recuperare, medicina fizica si balneologie al spitalului.
  • 1 post de referent de specialitate III cu studii superioare, pe durată nedeterminată la Structura de management al calitatii serviciilor de sanatate.
  • Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați documentul de mai jos:
    Vizualizează documentul.