Spitalul de Boli Cronice Sebiş acordă asistență medicală în regim de:
spitalizare continuă NON COVID;
spitalizare continuă COVID;

Documente necesare pentru internare:

PERSOANE ASIGURATE
1. bilet trimitere dela medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. adeverinţă serviciu – pentru angajaţi;
5. carnet de şomaj – pentru şomeri;
6. cupon de pensie – pentru pensionari;
7. adeverinţă elev sau student
8. adeverinţă primarie – pentru cei cu ajutor social
PERSOANE NEASIGURATE
1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit).

PERSOANE NEASIGURATE
1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit).

Medicul curant ia decizia externarii, dupa evaluarea starii de sanatate a pacientului si informeaza pacientul cu 24 de ore inaintea externarii.
Pacientul primeste la externare urmatoarele documente:
• Biletul de externare
• Scrisoarea medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu
• Reteta compensata / gratuita dupa caz
• Indicatii privind regimul alimentar si de viata
• Recomandari privind tratamentul la domiciliu
• Reconsult dupa o perioada stabilita
• Concediul medical (la cerere)
Se recomanda ingrijirea la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.