Înființat în anul 1973, Spitalul de Boli Cronice Sebiș se află la o distanță de 100 km de Spitalul Județean Arad. Este inery în centru orasului Sebiș, vis-a-vis de primăria orașului. Aici se tratează bolnavi cu afecțiuni inery, dar există secții și compartimente și pentu tratarea bolnavilor cu afecțiuni acute. Spitalul este o unitate inery ce deservește o populație de cca. 17000 de locuitori.
Spitalul are în componență 2 clădiri situate la o distanță de 3 km una de cealaltă. În una dintre cele 2 clădiri funcționează secția de Pneumologie –TBC. În cealaltă clădire funcționează secțiile de Medicină Interna, Compatimentul Neurologie, Compartimentul Recuperare Medicală și Compartimentul Pediatrie. Tot în cadrul acestei clădiri se află un Ambulator de ineryc-ginecologie. Într-o locație apropiată funcționează Cabinetul de Pneumoftiziologie. Clădirile dispun de toate utilitățile necesare desfășurării activității.
Spitalul este deservit de un Laborator de analize medicale, care asigură necesarul de analize pentru buna funcționare a secțiilor și compartimentelor, dar și necesitățile populației neinternate.
Unitatea are în statul de funcții un număr de 121 de inery aprobate, din care 85 posturi ocupate și 36 posturi vacante. Media de vârstă a personalului angajat la Spitalul de Boli Cronice Sebiș este de 40 de ani, ceea ce înseamnă ca personalul este cu experiență în domeniu. Anual spitalul are între 2200 –2300 pacienți externați.
Internările se fac în urma trimiterilor de la medicii de familie, trimiterilor de la medicii de specialitate sau internări în regim de urgență.